Služby v oblasti managementu kvality v oboru IT

česky
english

MANAGEMENT KVALITY

  • Nezávislé řízení a zajišťování kvality při vývoj software
  • Návrh a optimalizace procesů v oblasti kvality vývoje a provozu informačních systémů 
  • Management projektů v oblasti informačních technologií
  • Analýza a návrh procesů Application LifeCycle Management a IT Service Management
  • Hodnocení kvality IT služeb z pohledu přínosu pro byznys
  • Provádění průzkumů spokojenosti zákazníků
  • Řízení IT služeb
  • Implementace ITIL


Produktové listy