Služby v oblasti managementu kvality v oboru IT

česky
english

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

 • Konzultace v oblasti procesů managementu kvality a testování
 • Školení, semináře a workshopy v oblasti kvality software
 • Prezentace a školení nástrojů: Micro Focus, dříve Hewlett Packard Enterprise
  • Quality Center/ Application LifeCycle Management,
  • Unified Functional Testing (dříve QuickTest Professional & Service Test),
  • LoadRunner,
  •  IT Executive Scorecard
[pro]Test! Je komunitní skupina profesionálů v oboru testování. V rámci pravidelných setkání, workshopů a prezentací probíráme novinky, vyměňujeme zkušenosti, názory a náměty kam dále s kvalitou.
Dlouhodobě spolupracujeme s Vysokou školou Ekonomickou v Praze na vzdělávání další generace testerů, poskytnutí základů nutných k práci v oboru a všeobecného rozhledu v oboru.
Česká společnost pro jakost umožňuje svým členům zvyšování odborné způsobilosti a výměnu informací. V rámci ČSJ pořádáme různé semináře týkající se kvality pro odbornou i méně odbornou veřejnost.
CzechTest je mezinárodní konference k testování software a informačních systémů. Letošní rok obsahovala i náš příspěvek k tématu metriky.


Produktové listy školení