Služby v oblasti managementu kvality v oboru IT

česky
english

Etický kodex

Společnost se zavazuje dodržovat následující etická pravidla:
  • Transparentnost v jednání
  • Korektnost v jednání a plnění závazků
  • Snaha o maximální přispění k rozvoji společnosti zákazníka
  • Respektování výsledků provedených rozhodnutí
  • Partnerský a kultivovaný způsob jednání
  • Respekt a vzájemná úcta
  • Vstřícnost a snaha pochopit jeden druhého